07 December 2012

My Birthday Pavlova

assalamualaikum 
pavlova

saya dapat pavlova yang sedap.. resepi saya tapi air tangan anak-anak.. just for their mummy